Komunikacja personelu medycznego szpitala z Pacjentami i ich bliskimi

Szkolenia medycyna-prawo

Komunikacja personelu medycznego szpitala z Pacjentami i ich bliskimi

O szkoleniu

Korzyści dla uczestnika

 • analiza osobistych atutów i obszarów rozwojowych w zakresie umiejętności porozumiewania się
 • doskonalenie kluczowej kompetencji interpersonalnej
 • wzmocnienie rozumienia potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących w trakcie procesu porozumiewania się
 • zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji trudnych spraw
 • wzmocnienie kluczowej kompetencji interpersonalnej
 • polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami

Korzyści dla placówki medycznej

 • wzmocnienie kompetencji miękkich personelu medycznego, co może przekładać się na wzrost jakości obsługi pacjenta
 • polepszenie komunikacji między pracownikami oraz pracownikami i pacjentami i ich bliskimi
 • zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z tzw. „trudnymi" pacjentami czynnik motywujący

Metody pracy
aktywne:

 • ćwiczenia w parach i zespołach
 • dyskusje
 • analiza przypadku
 • refleksja własna
 • kwestionariusz
 • gra

podawcze: mini-wykład wsparty wizualizacją

Program szkolenia

1. Przywitanie, przedstawienie trenera oraz celów szkolenia, metod i organizacji pracy. Przełamanie lodów i budowanie grupy. Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji

2. Postawa pracownika placówki medycznej wobec pacjenta i jego bliskich

 • Czym jest i w czym się przejawia umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem?
 • Wartość bezcenna dla pacjenta: skupiona uwaga i budowanie atmosfery.
 • Czy jest to możliwe w stresie i pośpiechu?
 • Czy fachowość w pracy personelu medycznego to także życzliwość?
 • Komentarze, oceny i porównania – zasadne czy nie?
 • Indywidualne podejście do pacjenta
 • Nasze zasady w postawie wobec pacjenta

3. Struktura rozmowy z pacjentem

4. Komunikacja werbalna

 • Z jakich zasad korzystać, przekazując pacjentowi informacje?
 • Skąd wiem, czy mówię do pacjenta zrozumiale?
 • Unikam przeszkód i blokad w komunikacji („brudna dwunastka”)
 • Jak sobie radzić, gdy pacjent nie przyjmuje / nie rozumie informacji?

5. Czy i jak wspierać się komunikacją niewerbalną?

 • Kluczowe elementy komunikacji niewerbalnej mające wpływ na porozumiewanie się z pacjentem
 • Czy milczenie jest komunikatem?

6. Tworzenie przestrzeni dla pacjenta i jego bliskich dla nawiązania dialogu

 • Uważne i aktywne słuchanie w porozumiewaniu się z pacjentem i jego bliskimi

7. Psychologiczne bariery w kontakcie z pacjentem i jak sobie z nim radzić?

 • Stres
 • Odczucie zagrożenia
 • Zaburzenie procesów pamięciowych i mechanizmów uczenia się
 • Lęk
 • Mechanizmy obronne
 • Słuchanie wybiórcze
 • Poszukiwanie nadziei

8. Kim w naszym rozumieniu jest trudny pacjent?

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Newsletter


NOWY